Tin tức

Hướng dẫn đối chiếu Misa Mimosa 2022 và nâng cấp

Hướng dẫn đối chiếu Misa Mimosa 2022 và nâng cấp

Hôm nay ngày 29-12-2021, MISA xin trân trọng thông báo phát hành CHÍNH THỨC sản phẩm MISA Mimosa 2022 phiên bản R2

Đáp ứng Hỗ trợ xuất nhanh báo cáo đối chiếu mẫu 01a, 02a để nhập khẩu trang DVC KBNN. Lấy hoá đơn điện tử theo nghị định 123/2020/NĐ-CP từ phần mềm MISA meInvoice về hạch toán.

Bộ sản phẩm phát hành gồm có:

Đường dẫn bộ cài (dành cho máy tính CHƯA cài phần mềm Mimosa 2020)

Đường dẫn bộ cài (dành cho máy tính ĐÃ cài phần mềm Mimosa 2020)

Hướng dẫn cài đặt

Nơi tải phần mềm các bản misa mimosa

 

Đáp ứng tính năng nhập khẩu báo cáo đối chiếu (Mẫu 01a, Mẫu 02a) lên hệ thống Dịch vụ công KBNN

1. Mục đích

Giúp kế toán nhập khẩu nhanh được mẫu đối chiếu kho bạc: Mẫu 01a, Mẫu 02a từ phần mềm MISA Bamboo.NET 2020 lên hệ thống DVC KBNN mà không cần phải nhập tay từng dòng để tiết kiệm thời gian nhập liệu, hạn chế sai sót.

2. Xem phim hướng dẫn

https://youtu.be/PTdF3HGPoys

3. Các bước thực hiện

Lưu ý: Các bước thực hiện đều thực hiện trên Google Chrome. Nếu máy tính anh/chị đang là ngôn ngữ tiếng Anh mà muốn chuyển đổi thành ngôn ngữ Tiếng Việt thì xem hướng dẫn tại đây.

– Bước 1: Thêm MISA DVC Extension vào Google Chrome

MISA DVC Extension là 1 tiện ích của MISA hỗ trợ nhập liệu nhanh các mẫu đối chiếu báo cáo 01a, 02a vào hệ thống DVC KBNN mà không phải nhập tay từng dòng báo cáo.

1. Anh/chị nhấn vào link tại đây để mở đến Cửa hàng chrome trực tuyến.

2. Nhấn Thêm vào Chrome tại MISA DVC Extension.

3. Nhấn Thêm tiện ích để thêm MISA DVC Extension vào cửa hàng chrome trực tuyến.

4. MISA DVC Extension đã được thêm vào Chrome thành công.

– Bước 2: Xuất khẩu mẫu 01a, 02a trên MISA Bamboo.NET 2020

1. Trên MISA Bamboo.NET 2020 phiên bản R18.2 trở đi, chọn menu Báo cáo\Báo cáo kho bạc.

2. Chọn in 2 mẫu:

  • Mẫu số 01a-SDKP/ĐVDT: Bảng đối chiếu dự toán kinh phí ngân sách bằng hình thức rút dự toán tại Kho bạc nhà nước
  • Mẫu số 02a-SDKP/ĐVDT: Bảng đối chiếu tình hình sử dụng kinh phí ngân sách bằng hình thức rút dự toán tại Kho bạc nhà nước.

3. Khai báo tham số báo cáo. Nhấn Đồng ý.

LƯU Ý: TRÊN MẪU 02a, ANH/CHỊ CHỌN MẪU BÁO CÁO THEO TT18/2020/TT-BTC

4. Trên mẫu 01a, 02a, nhấn Xuất khẩu dữ liệu đối chiếu.

5. Chọn thư mục lưu mẫu báo cáo xuất khẩu và đặt tên cho báo cáo. Nhấn Save (Lưu).

6. Phần mềm hiển thị thông báo Xuất khẩu thành công.

  • Nhấn  để mở thư mục xuất khẩu.
  •  
  • Nhấn Không để đóng thông báo lại.

– Bước 3: Nhập khẩu báo cáo xuất khẩu từ MISA Bamboo.NET 2020 lên cổng DVC KBNN

LƯU Ý: CHỈ THỰC HIỆN TRÊN GOOGLE CHROME

1. Đăng nhập vào cổng DVC KBNNhttps://dvc.vst.mof.gov.vn/

  • Nhập Tên đăng nhập, Mật khẩu, Mã xác nhận.
  • Tích chọn Lưu mật khẩu để lưu lại mật khẩu cho lần đăng nhập sau.
  • Nhấn Đăng nhập.

2. Nhấn vào Danh sách DVC.

3. Chọn Đối chiếu, xác nhận số dư tài khoản của đơn vị giao dịch tại KBNN.

4. Nhấn Thêm mới đối chiếu.

5. Chọn Mã ĐVQHNS.

6. Chọn Mẫu đối chiếu. Ví dụ chọn 02a-SDKP/ĐVDT: Bảng đối chiếu tình hình sử dụng kinh phí ngân sách bằng hình thức rút dự toán tại Kho bạc nhà nước.

7. Nhấn vào biểu tượng Sửa hình cây bút.

8. Nhập đầy đủ Thông tin chung.

9. Nhấn Nhập khẩu.

10. Chọn đến báo cáo đã xuất khẩu từ MISA Bamboo.NET 2020 trên máy tính. Nhấn Open.

Lưu ý: Trên DVC KBNN đang chọn nhập khẩu mẫu báo cáo nào thì phải chọn đúng mẫu báo cáo đã xuất khẩu từ MISA Bamboo.NET 2020.

11. Phần mềm lấy lên số liệu báo cáo vào cổng DVC KBNN mà không cần phải nhập tay từng dòng. Anh/chị kiểm tra và nhập các thông tin còn thiếu hoặc thông tin sai (là các thông tin cảnh báo màu đỏ). Nhấn Cập nhật.

12. Anh/chị tiếp tục chọn mẫu đối chiếu khác để nhập khẩu vào DVC KBNN. Thao tác thực hiện tương tự như hướng dẫn trên.

13. Hoặc nhấn Xóa để xóa báo cáo này và nhập khẩu lại.

14. Sau khi có đầy đủ báo cáo đối chiếu và không bị sai sót số liệu, nhấn Gửi phê duyệt để gửi cho Kế toán trưởng/Thủ trưởng đơn vị phê duyệt. Hoặc nhấn Lưu để lưu lại hồ sơ đối chiếu, xác nhận số dư tài khoản.

Viết bình luận của bạn:
Facebook Công ty TNHH MTV Máy Tính Đức Hạnh Mua bán máy tính, máy in văn phòng, Camera an ninh, Điện máy, điện Lạnh ( Bán hàng trả góp ) Zalo Công ty TNHH MTV Máy Tính Đức Hạnh Mua bán máy tính, máy in văn phòng, Camera an ninh, Điện máy, điện Lạnh ( Bán hàng trả góp ) Messenger Công ty TNHH MTV Máy Tính Đức Hạnh Mua bán máy tính, máy in văn phòng, Camera an ninh, Điện máy, điện Lạnh ( Bán hàng trả góp ) 0392491882
popup

Số lượng:

Tổng tiền: